Phần mềm

Phần mềm nhân sự tiền lương chấm công vân tay

03:31 | 29/10/2015
Giải pháp quản lý nhân sự, tiền lương chấm công vân tay hoặc thẻ thông minh.

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Digalaxy HRM.NET là một trong những module của Hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp toàn diện của Cty Thiên Hà Số. Một số tính năng chính của phần mềm có thể được tóm tắt như sau:

1.1.      Hệ thống

-       Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền sử dụng phần mềm.

-       Theo dõi nhật ký sử dụng phần mềm của người dùng.

-       Sao lưu, phục hồi dữ liệu tự động.

1.2.      Quản lý danh mục

-       Danh mục tỉnh, thành, quận huyện, phường xã, …

-       Danh mục chi nhánh, phòng ban, bộ phận, chức vụ,…

-       Danh mục loại hợp đồng, loại nhân viên.

-       Danh mục hình thức khen thưởng, kỷ luật, …

-       Nhiều loại danh mục khác sử dụng cho các phân hệ chương trình.

1.3.      Quản lý nhân sự

-       Quản lý thông tin tuyển dụng.

-       Quản lý thông tin hồ sơ nhân viên.

-       Thông tin quan hệ nhân thân của nhân viên

-       Lưu trư tập tin văn bản hồ sơ liên quan tới nhân viên.

-       Quá trình thay đổi lương, các khoản phụ cấp qua hợp đồng nhân sự.

-       Quá trình đào tạo nhân sự, lệnh điều động công tác.

-       Quyết định khen thưởng, kỷ luật nhân viên.

-       Quản lý nghỉ phép năm, nghỉ chế độ.

-       Quản lý lịch công tác của nhân viên.

-       Quản lý tăng ca, đổi ca.

-       Theo dõi BHXH, BHYT, Thu nhập cá nhân.

-       Phân bổ vật tư thiết bị cho nhân viên.

-       Tra cứu, thống kê thông tin nhân sự theo nhiều tiêu chí.

-       Báo cáo phân tích số liệu theo chi nhánh, bộ phận, đối tượng.

1.4.      Quản lý chấm công

-       Khai báo giờ vào ra, khai báo ca làm việc.

-       Khai báo lịch trình làm việc cho nhân viên.

-       Định nghĩa luật chấm công linh động.

-       Khai báo cấu hình, kết nối máy châm công vân tay hoặc máy châm công bằng thẻ.

-       Truy xuất dữ liệu chấm công tự động từ nhiều máy chấm công.

-       Tổng hợp kết xuất dữ liệu chấm công.

-       Báo cáo nhân viên có đi làm, nhân viên nghỉ, nhân viên đi trễ, về sớm, tăng ca,…

-       Chốt công tháng.

1.5.      Tiền lương

-       Tính lương + thưởng + các khoản phụ cấp.

-       Tạm ứng lương.

-       Chốt lương tháng.

-       Thanh toán lương.

-       Thống kê báo cáo lương.

-       Báo cáo phân tích so sánh lương giữa các tháng.

-       Dự báo ngân sách.

1.6.      Cổng thông tin

Tích hợp dữ liệu phần mềm lên website đáp ứng các chức năng như sau:

-       Tra cứu thông tin nhân sự, cập nhật thông tin hồ sơ.

-       Tra cứu thông tin chấm công, thông tin đào tạo, nghỉ phép, công tác.

-       Tra cứu thông tin lương.

-       Đăng ký nghỉ phép, đăng ký công tác.

-       Xét duyệt thông tin đăng ký nghỉ phép, đăng ký công tác.Hồ sơ nhân viên bao gồm: thông tin lý lịch nhân viên, quá trình lương, thông tin hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật, quá trình công tác, đào tạo, và các hồ sơ đính kèm nhân viên.
Hệ thống kết nối máy chấm công vân tay, chấm công bằng thẻ thông minh, tự động đồng bộ dữ liệu về để tổng hợp báo cáo dữ liệu công và sau đó là tính lương.
Phần mềm sẽ tổng hợp các số liệu chấm công, báo nhân nhân viên vắng mặt, đi trễ về sớm, tăng ca và nhiều thông tin khác như nghỉ phép, nghỉ chế độ, công tác, ...Từ dữ liệu chốt công tháng, phần mềm sẽ tính lương và các khoản phụ cấp, các khoản tiền thưởng cho nhân viên. Sau đó lương sẽ được chốt theo tháng. Sau khi chốt xong, thì chỉ có người quản trị cấp cao mới có quyền tính lại khi cần."Hãy là những đơn vị mạnh dạng áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho quý vị, xin vui lòng liên hệ về công ty chúng tôi để được giúp đỡ ngay."    
Các tin khác