Tin công nghệ

Tải phần mềm chấm công, quản lý nhân sự tiền lương miễn phí

12:00 | 22/11/2016
Giải pháp quản trị doanh nghiệp với phần mềm quản lý chấm công vân tay, quản lý nhân sự, tính lương tự động. Phần mềm có thể kết nối được với bất kỳ máy chấm công vân tay và thẻ nhân viên nào.

Hệ thống phần mềm có các tính năng cơ bản như sau:

      1. Chấm công vân tay:
         - Khai báo động nhiều máy chấm công.
          - Kết nối máy chấm công.
          - Đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên nhiều máy chấm công và ngược lại.             
          - Khai báo ca làm việc linh động.
          - Đ
ịnh nghĩa luật chấm công.
          - Thiết lập lịch trình nhân viên.
          - Chấm công vân tay, thẻ nhân viên.

     2. Quản lý hồ sơ nhân sự:
           - Hồ sơ cán bộ nhân viên với đầy đủ các thông tin.
          - Quá trình lương, hợp đồng lao động.
          - Quan hệ nhân thân, giảm trừ gia cảnh.
          - Quản lý quá trình công tác.
          - Quản lý quá trình đào tạo.
          - Quản lý khen thưởng, kỷ luật nhân viên.
          - Tài liệu, tập tin đính kèm hồ sơ nhân sự.
           - Điểm danh bằng máy chấm công.
          - Đăng ký nghỉ phép.
          - Tự động tính tồn phép năm, tính phép năm theo thăm nhiên.
          - Báo cáo thống kê nhân sự.
          - Báo cáo thông kê tổng hợp các thông tin liên quan nhân sự.


     3. Quản lý tính lương.
           - Đăng ký nghỉ phép.
          - Đăng ký lịch công tác.
          - Tổng hợp công tháng.
          - Tính công tháng.
          - Tính quỹ lương theo năm.
          - Tổng hợp báo cáo thông tin nghỉ phép.
          - Tổng hợp báo cáo thông tin lương tháng, lương năm.


     4. Quản trị hệ thống:     
          - Thiết lập vai trò người dùng.
          - Quản lý người dùng.
          - Phân quyền người dùng.
          - Theo dõi nhật ký người dùng.


Sau khi tải xong chương trình hãy xem thêm hướng dẫn cài đặt và lưu ý khi sử dụng để trải nghiệm tốt hơn về phần mềm quản trị doanh nghiệp của công ty Thiên Hà Số chúng tôi.


Hãy trải nghiệm chương trình với phiên bản phần mềm quản trị doanh nghiệp miễn phí. 
Các bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo số 0932116679 để được hướng dẫn thêm.
Các tin khác