Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ

02:55 | 17/06/2018
Phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ toàn diện, Thi trắc nghiệm trực tuyến, Đặt lịch học, khảo sát điện tử...

Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ, có trên 6 cơ sở trong cả nước. Một trong những đơn vị đã triển khai hệ thống Phần mềm quản trị Trung Tâm Ngoại Ngữ toàn diện do Công Ty Thiên Hà Số phát triển.
Trung tâm cũng đã cho triển khai gói dự án khảo sát điện tử, chức năng dành để thu thập dữ liệu khảo sát ý kiến khách hàng, ý kiến học viên về trung tâm, về giáo viên.
Ngoài ra còn có các gói Giải pháp đặt lịch học cho học viên. Học viên tự đặt các suất học theo lịch cá nhân riêng của mình. 
Phân hệ thi trắc nghiệm online cũng đã được triển khai và vận hành cho Trung Tâm Anh Ngữ Việt Mỹ.

Website: http://vmg.edu.vn
Cổng thông tin điện tử: http://vmg.phanmemdaotao.com