Khách hàng trường học

Trường CĐ Kỹ Thuật Đồng Nai

10:20 | 16/06/2018
Giải pháp phần mềm quản lý trường học toàn diện, thời khóa biểu tự động, giờ dạy giảng viên, cổng thông tin điện tử...

Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Nai, nay đổi tên thành Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Đồng Nai. Một trong những đơn vị khách hàng lâu đời nhất của Công Ty Thiên Hà Số.

Quá trình áp dụng công nghệ thông tin được nhà trường đặc biệt chú trọng, thực hiện theo lộ trình. Năm 2012 áp dụng phân hệ sắp thời khóa biểu tự động, giờ dạy giảng viên. Tiếp tục phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý qua dự án phần mềm quản lý đào tạo trong giai đoạn chuyển đổi từ cao đẳng nghề sang cao đẳng theo thông tư 09 của Bộ Lao Động.

Nhà trường cũng giao cho Thiên Hà Số thiết kế triển khai hệ thống website nhà trường, tích hợp tra cứu kết quả học tập, thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên, tích hợp tuyển sinh trực tuyến.
Cổng thông tin: http://tkbdn.net
Các tin khác