Phần mềm

Phần mềm quản lý đơn hàng

06:15 | 16/03/2016
Hệ thống phần mềm quản lý theo dõi đơn hàng, sử dụng cho chuỗi cửa hàng bán lẻ, bán hàng online. Mục đích quản lý theo dõi đơn hàng, thu chi công nợ

Quy trình nghiệp vụ phần mềm quản lý đơn hàng chuyên nghiệp như sau:

1. Ghi nhận thông tin đơn đặt hàng của khách hàng.
2. Phân loại đơn hàng, chuyển sang giai đoạn soạn hàng.
3. Phân công người giao hàng, theo dõi trạng thái đơn hàng.
4. Thu tiền đơn hàng và chuyển sang trạng thái hoàn tất.
5. Trong quá trình theo dõi đơn hàng, có nhiều trạng thái có thể phát sinh như: Đổi hàng, Chờ hàng, Trả hàng, Huỷ đơn hàng, ....
6. Thống kê báo cáo các dữ liệu đơn hàng, thu chi, công nợ...

Như vậy phần mềm quản lý đơn hàng sẽ có các chức năng chính như sau:

1. Quản lý theo dõi thông tin đơn hàng.
2. Điều phối đơn hàng, ghi nhận lịch sử diễn biến đơn hàng.
3. Thu tiền bán hàng.
4. Chi hoàn tiền, chi lương, chi các khoản chi phát sinh khác.
5. Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng.
6. Tìm kiếm, thống kê doanh số theo kho hàng, theo nhân viên, theo loại đơn hàng.
7. Thống kê doanh thu theo kho, thoe nhân viên, theo loại đơn hàng, theo tài khoản tiền.Định nghĩa ra nhiều trạng thái đơn hàng khác nhau, được phân biệt bằng màu sắc rất trực quan cho người quản lý


Quản lý thêm xoá sửa đơn hàng, tìm kiếm thông kê đơn hàng, bằng các thao tác cực kỳ đơn giản. Đơn hàng được phân loại, phân trạng thái, phân kho hàng rất chi tiết, được thể hiện bằng đồ hạo ngay trên màn hình 


Sau đây là chi tiết của một đơn hàng, trong đó chúng ta có thể theo dõi nhanh lịch sử diễn biến đơn hàng.


Lịch sử trạng thái đơn hàng được theo dõi chi tiết, mỗi khi đơn hàng được chuyển trạng thái, hoặc được thu tiền,  chi tiền,... hệ thống đều tự động hoặc chủ động ghi lại.Sau khi cập nhật đơn hàng, các thông tin như doanh số bán hàng theo nhân viên hoặc theo kho sẽ được cập nhật tự động cho bạn.


Đồng thời với việc thu tiền, đó là nghiệp vụ chi. Chi có thể là chi hoàn tiền, chi lương, chi phí văn phòng hoặc bất cứ khoản chi nào, do người dùng linh động định nghĩa ra.Tương tự như doanh số, ta có báo cáo doanh thu đa chiều cho người quản lý theo dõi
Từ việc thu tiền, chi tiền... hệ thống quản lý đơn hàng sẽ tổng hợp số dư tài khoản, số dư bao gồm số dư đầu kỳ, phát sinh tăng giảm trong kỳ, và tồn quỹ cuối kỳ.
Hãy tải phiên bản dùng thử để trải nghiệm về phần mềm của Thiên Hà Số chúng tôi!

Các tin khác