Tin công nghệ

Quy trình phần mềm quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ


1. Khai báo danh mục chương trình:

     Một số danh mục chính cần khai báo như sau:
     - Chương trình, Cấp độ đào tạo.
     - Phòng học, Giảng viên.
     - Sách, thiết bị theo chương trình cấp độ học.
     - Các danh mục khác như: Trạng thái lớp, Trạng thái học sinh, Lý do không học, Ngày nghỉ trong tuần,…

2. Lập kế hoạch tuyển sinh:
     - Lập các chương trình khuyến mãi, ưu đãi học viên.
     - Khai báo các lớp học dự kiến sẽ mở.
     - Lập lịch thi xếp lớp theo từng cấp độ tuyển sinh.
     - Xếp thời khoá biểu học dự kiến cho các lớp.

3. Tư vấn, ghi danh học viên:
     - Tra cứu thông tin kế hoạch tuyển sinh để tư vấn học viên.
     - Ghi danh hồ sơ học viên đăng ký học ở chương trình nào. Ở bước này chương trình sẽ gợi ý danh sách lịch thi xếp lớp để học viên chọn đăng ký thi xếp lớp vào thời điểm nào --> in phiếu báo lịch thi.
     - Thi xếp lớp, nhập điểm thi xếp lớp vào hệ thống.
     - Dựa vào điểm thi xếp lớp để đăng ký cấp độ cho học viên --> hệ thống tự tính toán ra học phí --> in phiếu thông tin ghi danh học viên.
     - Lập phiếu thu học phí, phiếu thu bán sách, thiết bị. Học phí có thể chia ra thu nhiều đợt.
     - Xếp lớp học viên.

4. Quản lý thu chi tài chính:
     - Tra cứu tìm kiếm thông tin thu, chi.
     - Khi học viên chuyển lớp ta có thể sửa đăng ký học --> hệ thống tự tính lại tiền học phí mới.
           o Nếu học phí mới có số tiền lớn hơn học phí ở lớp cũ đã đóng thì ta chi hoàn phí (nếu có).
           o Nếu học phí mới có số tiền nhỏ hơn học phí ở lớp cũ đã đóng thì ta lập phiếu thu thêm tiền.
     - Ngoài thu học phí, ta có thể lập ra các khoản thu chi khác nhau để linh động cho việc thu chi tiền.

5. Quản lý thời khoá biểu & giờ dạy giáo viên:
     - Lập kế hoạch thời khoá biểu cho lớp học. (đã lập khi mới dự kiến mở lớp, tuy nhiên ở đây ta có thể hiệu chỉnh kế hoạch sắp lịch cụ thể khi thực sự mở lớp).
     - Lập thời khoá biểu chi tiết cho lớp học.
     - Lập lịch giảng dạy chi tiết cho giáo viên.
     - Chấm giờ dạy giảng viên.
     - Tổng hợp giờ giảng dạy cho giáo viên --> tính lương.

6. Quản lý đào tạo:
     - Điểm danh học viên.
     - Nhập điểm kiểm tra học viên.
     - Đánh giá xếp loại học tập.
     - In phiếu báo điểm.

7. Quản lý kho hàng:
     - Quản lý kho sách, thiết bị, vật tư.
     - Xuất nhập, chuyển kho.
     - Quản lý tồn kho, công nợ.

8. Quản lý chăm sóc học viên:
     - Ghi nhận theo dõi lịch sử giao dịch học viên.
     - Lập lịch hẹn học viên.
     - Lập lịch công việc nội bộ, công việc cá nhân.
     - Nhắc lịch hàng ngày.

Quy trình phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ


Các bạn có thể xem thêm giới thiệu tính năng Phần mềm quản lý Trung Tâm Anh Ngữ của chúng tôi, hoặc tải phần mềm quản lý trung tâm dùng thử miễn phí.

"Rất nhiều trung tâm đã sử dụng phần mềm quản lý này như Việt Anh House, Việt Mỹ, Duke, ICC, IK ..., tại sao bạn không nhanh chóng áp dụng để quản lý trung tâm Anh Ngữ của mình."

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ theo số 0932 11 66 79 (gặp Mr Việt)
hoặc gởi mail về thienhaso@gmail.comCác tin khác