Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Popodoo Thái Nguyên

02:55 | 13/06/2018
Phần mềm quản trị trung tâm Ngoại Ngữ toàn diện, cổng thông tin điện tử...

Trung Tâm Anh Ngữ Popodoo Thái Nguyên, là cơ sở thuộc hệ thống Anh Ngữ Popodoo. 
Đơn vị đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý Trung Tâm Tiếng Anh Digalaxy SIMA.NET

Website: http://popodoo.com.vn


Tải phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ miễn phí
Các tin khác