Khách hàng trường học

Trường CĐ Hàng Hải II

10:20 | 11/06/2018
Sử dụng hiệu quả phân hệ quản lý thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên trong phần mềm quản lý đào tạo...

Đổi tên thành trường Trung học Hàng hải 2 vào năm 1996.
Đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP. Hồ Chí Minh ngày 31-12 – 2007.
Phát triển thành Trường Cao đẳng Hàng hải II ngày 18/05/2017.
Trực thuộc Bộ giao thông vận tải, Cục hàng hải Việt nam. Một trong 04 trường Hàng hải công lập chính thức tại Việt nam được thị trường hàng hải quốc tế công nhận.

Một trong những đơn vị sử dụng hiệu quả phân hệ quản lý thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên, tích hợp cổng thông tin điện tử. Đây là một trong những module đặc biệt trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.

Địa Chỉ: Số 232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Website: http://cdhanghai.edu.vn
Cổng thông tin: http://hanghai.phanmemdaotao.com
Các tin khác