Phần mềm

Hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm online

09:29 | 07/07/2017

Phần mềm tổ chức quản trị ngân hàng câu hỏi, đề thi, trộn đề tự động, cho thi trực tuyến trên website. Dùng cho các trung tâm đào tạo, trường học.

Có thể thi thử tại đây: http://tcnhatinh2.phanmemdaotao.com
Tài khoản thi thử:  10001, 10002, 10003, 10004, .... 10035
Mật khẩu: 123456

Lưu khi khi một tài khoản không thể đăng nhập, lý do là tài khoản đó đã được đăng nhập thử ở một máy tính khác, xin hãy thử một tài khoản đăng nhập khác trong dãy số như trên.


Một số màn hình thi trắc nghiệm trực tuyến:


ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG PHẦN MỀM THI TRỰC TUYẾN TRƯỜNG HỌC:

MÀN HÌNH LÀM BÀI THI TRỰC TUYẾN:

Trong quá trình thi, hệ thống sẽ tự động đếm ngược thời gian, khi hết giờ sẽ tự động thu bài. Đồng thời nếu thí sinh muốn nộp bài trước giờ vẫn được. Sau khi nộp bài, hệ thống thu bài, chấm điểm tự động, và thông báo ngay kết quả thi cho thí sinh và giám thị.
Các tin khác