Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung tâm Ngoại ngữ tin học quốc tế Việt Mỹ - VAIC

02:55 | 13/06/2018
Quản lý ghi danh, đăng ký học, thu tiền, quản lý kho sách thiết bị học tập, thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên...

Trung tâm đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý Trung Tâm Tiếng Anh Digalaxy SIMA.NET
Hệ thống đã và đang được khai thác rất hiệu quả trong công tác quản lý ghi danh, đăng ký học, thu tiền, quản lý kho sách thiết bị học tập, thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên.

Địa chỉ: 135 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
Website: http://www.vaic.edu.vn

Tải phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ miễn phí
Các tin khác