Khách hàng trường học

Trường CĐ Nghề Cơ Giới

10:20 | 11/06/2018
Giải pháp phần mềm quản lý đào tạo toàn diện, cổng thông tin điện tử, website trường học...

Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Giới trước tiên triển khai hệ thống phần mềm quản lý trường học toàn diện. Sau đó triển khai hệ thống website mới, tích hợp dữ liệu phần mềm để tra cứu thông tin, nhập điểm, điểm danh trực tuyến. Hai dự án này vừa mới được Thiên Hà Số đồng thời triển khai trong những năm gần đây.

Địa chỉ: Nghĩa Kỳ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi.
Website: http://caodangcogioi.edu.vn
Cổng thông tin điện tử: http://cogioi.phanmemdaotao.com
Các tin khác