Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung Tâm Anh Ngữ Đại Á

02:55 | 13/06/2018
Ghi danh, thi test, xếp lớp, thu học phí, công nợ học phí, hạn đóng học phí, quản lý kho

Triển khai giải pháp phần mềm quản lý Trung tâm Anh Ngữ: ghi danh, thi test, xếp lớp, thu học phí, công nợ học phí, hạn đóng học phí, quản lý kho xuất nhập tồn, thời khóa biểu, giờ dạy giảng viên...

Tải phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ miễn phí

Địa chỉ: 147 Nguyễn Văn Tăng - Phường Long Thạnh Mỹ - Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Facebook: https://www.facebook.com/trungtamanhngudaia
Các tin khác