Khách hàng trường học

Trường CĐ Cộng Đồng Đồng Tháp

10:20 | 11/06/2018
Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, thời khóa biểu điện tử, quản lý giờ dạy giảng viên...

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp thuộc khu vực Miền Tây Nam Bộ, cũng đã thể hiện quyết tâm tin học hóa công tác quản lý và giáo dục. Đơn vị đã cho phép triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, quản lý thời khóa biểu, giờ dạy dạng viên. Tích hợp thời khóa biểu điện tử lên website nhà trường.

Địa chỉ: 259 Thiên Hộ Dương, phường Hòa Thuận, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.
Website: http://www.dtcc.edu.vn

Các tin khác