Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế LANGPLUS

02:55 | 13/06/2018
Hệ thống phần mềm quản trị Trung Tâm Ngoại Ngữ toàn diện...

Trung Tâm Ngoại Ngữ Quốc Tế LANGPLUS đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý Trung Tâm  Ngoại Ngữ với đầy đủ các phân hệ Ghi danh, Xếp lớp, Quản lý học phí, Quản lý kho, Thời khóa biểu, Giờ dạy giảng viên...

Tải phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ miễn phí

Địa chỉ: 59 Hùng Vương, TP. Pleiku
Facebook: https://www.facebook.com/Langplusenglishcentre
Các tin khác