Khách hàng trường học

Trường Trung Cấp Hồng Hà

10:20 | 09/06/2018
Gói phần mềm quản lý đào tạo toàn diện, thi trắc nghiệm trên máy tính, tra cứu thông tin online...

Trường Trung Cấp Hồng Hà là trường tư nhân ở Sài Gòn. Trường đang liên kết với các trường danh tiếng ở nước ngoài nhằm nâng cao chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy; tạo môi trường giao lưu học tập và rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện để có thể xuất khẩu lao động.

Lãnh đạo nhà trường đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời kỳ mới. Đơn vị đã đầu tư gói phần mềm quản lý trường học toàn diện, ứng dụng thi trắc nghiệm trực tuyến. Hệ thống phần mềm đã hoạt động ổn định từ những năm 2013 và đã được nâng cấp phiên bản mới vào năm 2018 theo thông tư 09 của Bộ Lao Động.

Website: http://hongha.edu.vn
Cổng thông tin điện tử: http://hongha.phanmemdaotao.com
Các tin khác