Khách hàng trường học

Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương

10:20 | 09/06/2018
Triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo + Giải pháp website trường học...

Trường Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình Dương, một trong những trường trung cấp đào tạo các ngành về trồng trọt chăn nuôi, và các chứng chỉ ngắn hạn khác của tỉnh Bình Dương.
Công ty đã triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo cho nhà trường từ rất sớm. Công ty cũng triển khai hệ thống website cho nhà trường ngay sau khi hoàn thành chuyển giao phần mềm.
Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo cũng đã được hỗ trợ cập nhật theo thông tư 09 của Bộ Lao Động.

Địa chỉ: Số 8, Đường ĐX061, Khu phố 8, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
Website: http://nonglambd.edu.vn
Cổng thông tin điện tử: http://nln.phanmemdaotao.com
Các tin khác