Khách hàng Trung Tâm Ngoại Ngữ

Trung Tâm Anh Ngữ Tự Nhiên (NES)

03:00 | 13/06/2018
Đã tin dùng giải pháp quản trị trung tâm Ngoại Ngữ toàn diện...

Trung Tâm Anh Ngữ Tự Nhiên đã tin dùng hệ thống phần mềm quản lý trung tâm Anh Ngữ của chúng tôi.
Tọa lạc tại Thành Phố Vũng Tàu, và nhiều cơ sở khác ở các tỉnh thành phố khác.

"Phát Huy Tối Đa Khả Năng NGHE - NÓI Phản Xạ"
NES chúng tôi luôn hướng tới một sứ mệnh duy nhất, đó là giúp các học viên thành công trong việc sử dụng thành thạo tiếng Anh  qua các khóa học chất lượng cao. Qua đó, chúng tôi cung cấp các kĩ năng tiếng Anh nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công trong tương tai của các bạn. - Trích lời giới thiệu NES

Tải phần mềm quản lý trung tâm Ngoại Ngữ miễn phí

Webiste: https://www.nes.edu.vn
Các tin khác