Khách hàng trường học

Trường Trung Cấp Nghề Hà Tĩnh

10:20 | 09/06/2018
Giải pháp thi trắc nghiệm trên máy tính, phần mềm quản lý đào tạo...

Trường Trung Cấp Nghề Hà Tĩnh đã được Công Ty Thiên Hà Số cung cấp giải pháp phần mềm quản lý toàn diện. Đây là trường rất có tâm huyết trong việc ứng dụng công nghệ thông tin. Tinh thần đó được thể hiện qua việc đầu tư phát triển hạ tầng máy tính, phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính. Hàng tháng trường có hàng trăm thí sinh thi cử online qua hệ thống này.

Địa chỉ: 454, Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh.
Website: http://truongtrungcapnghehatinh.edu.vn
Cổng thông tin: http://tcnhatinh.phanmemdaotao.com
Các tin khác